Vrygewigheid

Elkeen moet gee soos hy hom in sy hart voorgeneem het, nie met teensin of uit dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief.

2 KORINTIËRS 9:7 (AFR83)Bank:
Rekening naam:
Tipe rekening:
Rekening nommer:
Tak kode:
Verwysing:

FNB
Every Nation Bloemfontein
Tjekrekening
62386062302
250655
Tiende

Tiende