Bloemfontein_EN Logo-03.png

Ons Missie

Ons bestaan om God te eer deur
Christus-gesentreerde, Gees-bemagtigde, sosiaal verantwoordelike
kerke en kampus bedieninge in elke nasie te vestig.

Heerskappy
Evangelisasie
Dissipelskap
Leierskap
Familie

Waardes bepaal die besluite wat mense neem. Every Nation het vyf kern waardes wat bepaal wat ons doen asook hoe ons dinge doen. Hierdie waardes beskryf wie ons is en bepaal wat op ons kalender gebeur. Dis nie net woorde in ons koppe nie, maar waardes in ons harte. 

Ons Waardes